Panele Eksperckie

W ramach Kongresu Kół Naukowych 2018 odbędą się dwa panele eksperckie, w których wezmą udział wybitni przedstawiciele kilku dyscyplin naukowych.

„Droga Polski do Unii Europejskiej”

15 maja, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a), od godz. 11:30:

 • 11:45-12:30 – Bronisław Komorowski – Prezydent RP w latach 2010-2015 (wystąpienie inauguracyjne)
 • 12:30-12:50 dyskusja
 • 12:50-13:00 przerwa kawowa
 • 13:00 – 14:00 panel ekspercki:
 1. prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka – Premier RP w latach 1992-1993
 2. prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga – Kierownik zakładu myśli i kultury politycznej WH UAM
 3. prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór – Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM
 • 14:00-14:30 dyskusja

„Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej”

16 maja, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (ul. Fredry 10), od godz. 11:00 do godz. 13:40:

 1. ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier – Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ
 2. prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski – Twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej
 3. prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński – Kierownik specjalności krytycznoliterackiej
 4. dr Andrzej Byrt – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech w latach 1995-2001 oraz 2002-2006 i we Francji w latach 2014-2016

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w dyskusji.