Komitet Organizacyjny i Rada Naukowa

Rada Naukowa: 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk

Komitet Organizacyjny VII Kongresu Kół Naukowych:

Rafał Świergiel – przewodniczący

Michał Przychodzki – wiceprzewodniczący

mgr Remigiusz Chęciński – członek

mgr Maciej Pająk – członek

Maciej Pewiński – członek

Marcel Czabajski – członek

Igor Gontarz – webmaster

Comments are closed.