Konferencja „Branża energetyczna wobec wyzwań środowiskowych”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacyjność branży energetycznej wobec wyzwań środowiskowych i społecznych” organizowanej w ramach Poznańskiego Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców dniach 18-19 maja 2020 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz osób zainteresowanych tematyką ekologii i energetyki. Przedstawiamy proponowane obszary tematyczne wystąpień:

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:

Technologia:
• Odnawialne źródła energii
• Energia atomowa i jej perspektywy rozwoju w Polsce
• Technologie niskoemisyjne
• Technologie neutralizujące CO2
• Prośrodowiskowe innowacje w przemyśle motoryzacyjnym
• Rozwój technologii produkcji paliw płynnych
• Metody i surowce w procesie produkcji energii z biopaliw

Wpływ energetyki na środowisko:
• Przemysł energetyczny a kształtowanie krajobrazu
• Wpływ energetyki na jakość powietrza, gleb i wód oraz populacje zwierząt i roślin
• Utylizacja odpadów radioaktywnych

Społeczna odpowiedzialność branży energetycznej:
• Programy edukacji ekologicznej
• Współpraca z trzecim sektorem w zakresie ochrony gatunkowej
• Kampanie na rzecz odpowiedzialnego korzystania z paliw kopalnych 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 marca 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym adresem:
https://forms.gle/rXK3M4tsCPYtEDA17

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł. Z opłaty zwolnieni są studenci i pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.