Kongres Kół Naukowych UAM

VII Kongres Kół Naukowych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„100-lecie odzyskania niepodległości. Bilans i perspektywy”

15 – 17 maja 2018 r.

W tym roku Kongres odbędzie się na dwóch wydziałach:

Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ul. Umultowska 89a)

oraz

Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (budynek Collegium Maius, ul. Fredry 10)

Kongres Kół Naukowych UAM jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Prorektor ds. Studenckich UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 100 – lecie odzyskania niepodległości, zaś motywem spajającym, dokonanie bilansu i omówienie perspektyw dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres jest wydarzeniem otwartym, adresowanym do studentów, doktorantów i pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym, odbędzie się na dwóch wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza umożliwiając tym samym prowadzenie dyskursu akademickiego pod kątem historycznym, politologicznym, prawnym oraz socjologicznym.

Comments are closed.