Kongres Kół Naukowych UAM

VI Kongres Kół Naukowych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Społeczeństwo obywatelskie”

– ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia Konstytucji RP

16-17 maja 2017 r.

Wydział Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum Novum,  al. Niepodległości 53, Poznań

Kongres Kół Naukowych UAM jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Prorektora UAM ds. studenckich. W latach poprzednich pod jednym hasłem przewodnim odbywało się kilka konferencji, w których brało udział corocznie około dwustu prelegentów.

W 2017 roku mija 20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP, w związku z tym, tematyka Kongresu nawiązywać będzie do tego najważniejszego aktu prawnego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Społeczeństwo obywatelskie”.

VI Kongres Kół Naukowych UAM odbędzie się w dniach 16 -i 17 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM, w Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.


Panel ekspercki podczas Kongresu

Panel ekspercki odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. w godz. 11:00-14:45 w sali Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum (1. piętro). Prelegentami w tym panelu będą wybitni naukowcy, którzy podzielą się swoimi refleksjami nad Konstytucją RP, zasadą państwa prawnego oraz relacją obywatel-władza:

  1. prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka: Tworzenie Konstytucji RP z 1997 r.
  2. prof. dr hab. Andrzej Rzepliński: Refleksje o pracach nad Konstytucją
  3. prof. dr hab. Marek Zubik: O cywilizacji prawnej oraz grzechach społecznych przeciwko Konstytucji słów kilka
  4. prof. UKSW dr hab. Małgorzata Jaśkowska: Sądownictwo administracyjne w polskim systemie konstytucyjnym
  5. Stanisław Trociuk (zastępca RPO): Po dwudziestu latach – odwrót od demokratycznego państwa prawa
  6. prof. dr hab. Waldemar Łazuga: Obywatel i władza. Między rządem a samorządem

Zobacz pełny harmonogram Kongresu

Spotkanie integracyjne dla uczestników konferencji odbędzie się w dniu 16 maja, godz. 20.30  w pubie Ślepe Ryby, ul. Murna 3 (w pobliżu Starego Rynku). Zapraszamy do udziału!


Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Comments are closed.