Kongres Kół Naukowych UAM

VII Kongres Kół Naukowych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„100-lecie odzyskania niepodległości. Bilans i perspektywy”

15 – 17 maja 2018 r.

W tym roku Kongres odbędzie się na dwóch wydziałach:

Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ul. Umultowska 89a)

oraz

Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (budynek Collegium Maius, ul. Fredry 10)

Kongres Kół Naukowych UAM jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Prorektor ds. Studenckich UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 100 – lecie odzyskania niepodległości, zaś motywem spajającym, dokonanie bilansu i omówienie perspektyw dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres jest wydarzeniem otwartym, adresowanym do studentów, doktorantów i pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym, odbędzie się na dwóch wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza umożliwiając tym samym prowadzenie dyskursu akademickiego pod kątem historycznym, politologicznym, prawnym oraz socjologicznym.

Patroni honorowi VII Kongresu Kół Naukowych UAM

Patronat medialny

Projekt dofinansowany przez

Comments are closed.